ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE
ULUS İNŞASI VE EDEBİYAT SEMPOZYUMU

Değerli Araştırmacılar, Değerli Hocalarımız,

 

Sizleri, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek olan Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Edebiyat konulu sempozyumda, değerli çalışmalarınızı paylaşmak üzere üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bildiri çağrımızı konuyla ilgili çalışmaları olan yüksek lisans/doktora öğrencileriniz ve akademisyen arkadaşlarınızla paylaşabilirseniz seviniriz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize https://ulusinsasiveedebiyat.arel.edu.tr/ internet adresinden ve ulusinsasiveedebiyat@ arel.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ulusçuluk araştırmalarında son otuz yılda gerçekleşen paradigma kayması, ulusların tarihin verili ve değişmez özneleri değil; devlet, kurumlar ve seçkinler başta olmak üzere pek çok failin oluşumuna ve yeniden üretimine katkıda bulunduğu modern bir inşa olduğu fikrini kuvvetlendirmiştir. Tarih ve edebiyat tarihi disiplinlerinin II. Meşrutiyet dönemi ve sonrası için işaret ettiği üzere Türkiye’de ulusçuluk, daha gelişiminin başından itibaren edebiyatla ayrıcalıklı bir ilişki içinde olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet eşiğinin hemen ötesi ve berisi, uluslaşma ve edebiyat arasındaki bağıntıları ulus inşası kavramsallaştırması aracılığıyla değerlendirmek ve bu olguların farklı ulusal bağlamlardaki tezahürleriyle bir karşılaştırma temeli üretmek bakımından zengin bir alan vaat eder.

 

Sempozyum, disiplin sınırı ve ayrımı gözetmeksizin, Erken Cumhuriyet Döneminde edebi kurumların, üreticilerin, ürünlerin ve kamunun ulus inşası olgusu ile etkileşimine ilişkin her türden incelemeye açıktır. Bununla birlikte çalışmaların aşağıdaki başlıklar etrafında yoğunlaşması umulur:

 

 • Ulus inşasının ortamı ve aracı olarak edebiyat
 • Ulus üyesi bir birey olarak yazar ve bir inşa etkinliği olarak edebi icra
 • Ulus inşasının ardışık uğraklarında edebiyatın farklılaşan katkı ve rolleri
 • (Farklı) edebi türlerde ve ürünlerde ulus tanım ve tahayyülünün gelişimi ve ulus inşası
 • Edebiyatın ulus inşasının özel ve kamusal uğraklarındaki işlevleri
 • Bir ulus inşası aygıtı olarak eğitimde edebiyatın yeri
 • Basın ve radyoda edebi ürünlerin ve edebiyatçıların ulus inşası bağlamındaki temsilleri
 • Ulus inşa etkinliğinin edebi değer yargılarına, edebi eleştiriye ve edebi tarih yazımına etkileri
 • Türkiye’de ulus inşası ile edebiyat arasındaki ilişkilerin farklı ulusal bağlamlarla karşılaştırılması

 

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri özet gönderimi için son tarih: 1 Aralık 2023

Kabul edilen tebliğlerin bildirim tarihi: 11 Aralık 2023

Bildiri özet kitabı için yayın tarihi: Aralık 2023

Sempozyum tarihi: 27 Aralık 2023

 

Bildiri özetleri e-ISBN numarasıyla pdf formatında yayımlanacaktır.

 

Özetle İlgili Bilgiler

Konuyla doğrudan ilgili spesifik başlık

Yazar(ların) isimleri, görev yaptıkları kurum, e-mail adresleri,

Min./Max. 250-500 kelime

En fazla beş anahtar kelime

Yazar(ların) kısa biyografisi

Times New Roman/11 punto/1.5 space

 

 

Konferans Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Efe Arık

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Vural

Arş. Gör. Melda Karakuş

Arş. Gör. Hilal Kurt

Arş. Gör. Merve Köse

 

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu

Prof. Dr. Feryal Saygılıgil

Doç. Dr. Ebru Belgin Yetişkin

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Uygun Aytemiz

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Özküralpli

Dr. Öğr. Üyesi Ürün Şen Sönmez

Dr. Öğr. Üyesi Seran Demiral

Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Garan Gökşen

Dr. Öğr. Üyesi Efe Arık

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Vural

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özkan

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE
ULUS İNŞASI VE EDEBİYAT SEMPOZYUMU

Değerli Araştırmacılar, Değerli Hocalarımız,

 

Sizleri, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek olan Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Edebiyat konulu sempozyumda, değerli çalışmalarınızı paylaşmak üzere üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bildiri çağrımızı konuyla ilgili çalışmaları olan yüksek lisans/doktora öğrencileriniz ve akademisyen arkadaşlarınızla paylaşabilirseniz seviniriz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize https://ulusinsasiveedebiyat.arel.edu.tr/ internet adresinden ve ulusinsasiveedebiyat@ arel.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ulusçuluk araştırmalarında son otuz yılda gerçekleşen paradigma kayması, ulusların tarihin verili ve değişmez özneleri değil; devlet, kurumlar ve seçkinler başta olmak üzere pek çok failin oluşumuna ve yeniden üretimine katkıda bulunduğu modern bir inşa olduğu fikrini kuvvetlendirmiştir. Tarih ve edebiyat tarihi disiplinlerinin II. Meşrutiyet dönemi ve sonrası için işaret ettiği üzere Türkiye’de ulusçuluk, daha gelişiminin başından itibaren edebiyatla ayrıcalıklı bir ilişki içinde olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet eşiğinin hemen ötesi ve berisi, uluslaşma ve edebiyat arasındaki bağıntıları ulus inşası kavramsallaştırması aracılığıyla değerlendirmek ve bu olguların farklı ulusal bağlamlardaki tezahürleriyle bir karşılaştırma temeli üretmek bakımından zengin bir alan vaat eder.

 

Sempozyum, disiplin sınırı ve ayrımı gözetmeksizin, Erken Cumhuriyet Döneminde edebi kurumların, üreticilerin, ürünlerin ve kamunun ulus inşası olgusu ile etkileşimine ilişkin her türden incelemeye açıktır. Bununla birlikte çalışmaların aşağıdaki başlıklar etrafında yoğunlaşması umulur:

 

 • Ulus inşasının ortamı ve aracı olarak edebiyat
 • Ulus üyesi bir birey olarak yazar ve bir inşa etkinliği olarak edebi icra
 • Ulus inşasının ardışık uğraklarında edebiyatın farklılaşan katkı ve rolleri
 • (Farklı) edebi türlerde ve ürünlerde ulus tanım ve tahayyülünün gelişimi ve ulus inşası
 • Edebiyatın ulus inşasının özel ve kamusal uğraklarındaki işlevleri
 • Bir ulus inşası aygıtı olarak eğitimde edebiyatın yeri
 • Basın ve radyoda edebi ürünlerin ve edebiyatçıların ulus inşası bağlamındaki temsilleri
 • Ulus inşa etkinliğinin edebi değer yargılarına, edebi eleştiriye ve edebi tarih yazımına etkileri
 • Türkiye’de ulus inşası ile edebiyat arasındaki ilişkilerin farklı ulusal bağlamlarla karşılaştırılması

 

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri özet gönderimi için son tarih: 1 Aralık 2023

Kabul edilen tebliğlerin bildirim tarihi: 11 Aralık 2023

Bildiri özet kitabı için yayın tarihi: Aralık 2023

Sempozyum tarihi: 27 Aralık 2023

 

Bildiri özetleri e-ISBN numarasıyla pdf formatında yayımlanacaktır.

 

Özetle İlgili Bilgiler

Konuyla doğrudan ilgili spesifik başlık

Yazar(ların) isimleri, görev yaptıkları kurum, e-mail adresleri,

Min./Max. 250-500 kelime

En fazla beş anahtar kelime

Yazar(ların) kısa biyografisi

Times New Roman/11 punto/1.5 space

 

 

Konferans Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Efe Arık

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Vural

Arş. Gör. Melda Karakuş

Arş. Gör. Hilal Kurt

Arş. Gör. Merve Köse

 

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu

Prof. Dr. Feryal Saygılıgil

Doç. Dr. Ebru Belgin Yetişkin

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Uygun Aytemiz

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Özküralpli

Dr. Öğr. Üyesi Ürün Şen Sönmez

Dr. Öğr. Üyesi Seran Demiral

Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Garan Gökşen

Dr. Öğr. Üyesi Efe Arık

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Vural

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özkan